Menenun merupakan kemahiran asas untuk pembuatan kain untuk dijadikan pakaian. Di Sabah, aktiviti menenun kain adalah aktiviti untuk menjana pendapatan oleh kaum wanita suku Irranun, Rungus dan Dusun Lobu. Selain daripada dipakai oleh suku mereka sendiri, kain yang ditenun juga dijual kepada suku kaum lain. Walaupun bagaimanapun, dengan adanya kain-kainRead More →